Jak sprawdzić wersję Microsoft SQL w wierszu poleceń?

16 listopada 2023
Microsoft SQL

Wykonując aktualizację Microsoft SQL bardzo często potrzebujemy sprawdzić aktualną wersję oraz jakie wersje są dostępne.

Poniżej przedstawiamy niezwykle prosty sposób na poznanie obecnej wersji SQL za pomocą jednej komendy w wierszu poleceń.

Nie trzeba szukać w ustawieniach czy błądzić w skomplikowanych procedurach. Wystarczy kilka prostych działań, aby poznać, z jaką wersją SQL aktualnie pracujemy.

Połączenie do instancji SQL

Najpierw musimy połączyć się instancji SQL. W zależności czy jest ona domyślna, czy została nazwana musimy użyć innego polecenia.

1. Połączenie do domyślnej instancji SQL na tym serwerze (autoryzacja zintegrowana)

osql -S . -E

2. Połączenie do nazwanej instancji SQL na tym serwerze (autoryzacja zintegrowana)

osql -S .\NazwaInstancji -E

Sprawdzenie wersji SQL

Gdy jesteśmy już połączeni do SQL musimy wpisać następującą komendę:

SELECT @@VERSION
GO

EXIT

Gdzie sprawdzić najnowsze wersje Microsoft SQL?

Na tej stronie regularnie dodawane są najnowsze aktualizacje do każdej wersji SQL. Dlatego to właśnie tutaj polecamy sprawdzać, czy nie pojawiła się jakaś nowa aktualizacja: sqlserverbuilds.blogspot.com

Na tej stronie można sprawdzić również wersję SQL Server Management Studio, który jest osobnym komponentem i powinniśmy go osobno aktualizować.

Jesteś informatykiem i poszukujesz partnera?

A może właścicielem firmy, który chce usprawnić działanie informatyki w swoim przedsiębiorstwie?


Scroll to Top