Sprawdź poprawność swojego ekosystemu IT

AUDYT INFRASTRUKTURY IT

Audyt infrastruktury IT pozwoli ci uporządkować informacje o systemach informatycznych w Twojej firmie.

Wydamy zalecenia, propozycje zmian i rekomendacje bezpieczeństwa.

Audyt Infrastruktury IT

Właściwie przeprowadzony audyt infrastruktury IT to podstawa

Audyt infrastruktury IT jest usługą, która umożliwia uporządkowanie i uzyskanie kompletu informacji o infrastrukturze IT, pomaga zidentyfikować problemy oraz odszukać obszary z potencjałem rozwoju.

Rzetelnie przeprowadzony audyt jest podstawą dla późniejszego projektu właściwych rozwiązań, który to pozwoli na wprowadzenie odpowiednich działań w celu ochrony zasobów danych przed awariami, cyberatakami czy zdarzeniami losowymi.

z jakich etapów składa się audyt?

1. Rozmowa biznesowa | Audyt Infrastruktury IT

Rozmowa biznesowa

Pierwszym etapem audytu jest rozmowa, na której określamy potrzeby i oczekiwania klienta. 

2. Analiza techniczna | Audyt Infrastruktury IT

Analiza techniczna

Właściwa część audytu, krótej przedmiotem badań są sprzęt, oprogramowanie, konfiguracja itp. jak również inwenaryzacja sprzętu serwerowego. Następnie zebranie informacji czy dany system informatyczny i związane z nim zasoby są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami oraz, czy są one funkcjonalne, bezpieczne i wydajne.

3. Opracowanie wyników | Audyt infrastruktury IT

Opracowanie wyników

Przygotowanie dokumentu poaudytowego w postaci raportu dla Zarządu i Zespołu IT. Przedstawiamy w nim informacje o bieżącym stanie środowiska IT, zalecenia i propozycje zmian w wariantach technicznych i ekonomicznych, uwzględniające rozwój infrastruktury.

4. Spotkanie podsumowujące | Audyt Infrastruktury IT

Spotkanie podsumowujące

Przekazanie wyników prac oraz omówienie uzyskanych informacji.

Czas trwania

W celu przeprowadzenia audytu wymagana jest co najmniej jednodniowa wizyta (około 8 godzin). Opracowanie wyników zajmie od 7 do 30 dni roboczych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Wyniki prac

Na spotkaniu podsumowującym przedstawiamy wyniki prac w formie dokumentu poaudytowego. Opracowany jest on w wersji dla Zarządu i Zespołu IT, zawierając warianty techniczne i ekonomiczne.

Zakres proponowanych prac

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa z Krakowa a także z województwa małopolskiego i okolic, którym zależy na rzetelnym i sprawnie przeprowadzonym audycie infrastruktury IT.

Zapoznanie się z obecną infrastrukturą serwerową

Poznanie infrastruktury LAN, WAN

Analiza zabezpieczeń i dostępu do internetu

Wstępna analiza potrzeb użytkowników

Poznanie struktury katalogowej i plikowej

Identyfikacja pracującego rozwiązania antywirusowego

Zapoznanie się ze sposobem zarządzania hasłami w przedsiębiorstwie

Przeanalizowanie pracującego systemu do wykonywania kopii zapasowych

Poznanie systemów biznesowych pracujących u Klienta

Zapoznanie się z sytuacją licencjonowania produktów i urządzeń posiadanych przez Klienta

Ocena poprawności konfiguracji powyższych elementów, ich działania, bezpieczeństwa i wydajności

Zidentyfikowanie obszarów, wymagających poprawy i zaproponowanie właściwych rozwiązań

Opracowanie wyników, uwzględniające możliwości rozwoju infrastruktury

Opracowanie wyników, uwzględniające możliwości rozwoju infrastruktury

Skontaktuj się z nami

Rzetelny audyt, to pierwszy krok w stronę bezproblemowo działającej infrastruktury IT

Scroll to Top