To właśnie najbardziej lubimy

Wdrożenia rozwiązań informatycznych

Naszym klientom proponujemy takie rozwiązania IT dla biznesu na których dobrze się znamy. Oferowane przez nas usługi są efektem ponad 20 letniego doświadczenia. Wiemy, które technologie się sprawdzają i potrafimy je dopasować tak aby firmy mogły funkcjonować efektywniej, bezpieczniej i szybciej!

Rozwiązania IT dla biznesu

Przebieg wdrożenia

Każde wdrożenie można podzielić na części. Dowiedz się, jakie kroki podejmujemy podczas każdego z nich i na czym skupia się każdy z etapów. 

Pierwszym krokiem w procesie wdrożenia jest spotkanie biznesowe, na którym wstępnie określamy jakie są oczekiwania klienta, jaką posiada infrastrukturę (jeśli istnieje taka możliwość, chętnie ją zobaczymy) oraz omówimy co klient chciałby w niej zmienić, poprawić lub zmodernizować.

Opis ten nie musi być szczegółowy ani techniczny. Ma nam jedynie pozwolić zrozumieć z czym będziemy mieli do czynienia, jakie są wymagania projektu oraz jakie zadania będziemy mieli do wykonania. Na tym etapie możemy również wstępnie doradzić klientowi i pomóc mu zrozumieć jak będzie przebiegać cały proces realizacji wdrożenia.

Na tym etapie, aby przewidzieć efekty wdrożenia, będziemy potrzebować dostęp do systemu lub przeprowadzamy audyt infrastruktury wspólnie z klientem. Analizujemy szczegółowo te elementy, którymi będziemy się zajmować, w tym serwery, serwery wirtualne, oprogramowanie, sieć oraz obecną konfigurację. Sprawdzamy również kompatybilność obecnych wersji z nowo planowanymi oraz ze sprzętem, który będzie uruchamiany. Analizujemy wszystko, co według naszej wiedzy może mieć związek z wdrożeniem, aby być jak najlepiej przygotowanym przed jego realizacją.

 

Dowiedz się więcej

Na etapie projektowania rozwiązania, dzięki uzyskanym podczas audytu informacjom, opracowujemy plan wdrożenia. Zastanawiamy się, jak przejść od obecnego stanu do oczekiwanego, biorąc pod uwagę dostępne zasoby infrastruktury, budżet i potrzeby klienta.

Projektujemy system, konfigurację, dobieramy oprogramowanie i sprzęt, a także wyznaczamy licencje. Na tym etapie przewidujemy także ewentualne przerwy w pracy użytkowników i oceniamy czas potrzebny na całą modernizację i na jej poszczególne etapy.

Wszystkie elementy projektu składają się na propozycję wraz z kosztorysem, którą przedstawiamy klientowi.

 

Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań polega na uruchamianiu, konfigurowaniu wszystkiego co zostało zaplanowane, aby osiągnąć docelową konfigurację.

Bardzo często realizujemy etapy wdrożenia stopniowo, w różnych odstępach czasowych, w taki sposób, aby nie powodować przestojów w pracy i  minimalizować wpływ wprowadzanych zmian na funkcjonowanie firmy.

Po zakończeniu wdrożenia przygotowujemy dokumentację techniczną, w której znajdują się informacje o tym, jak każdy element został uruchomiony. Dzięki szczegółowej dokumentacji, każda osoba posiadająca umiejętności obsługi takiego systemu, będzie w stanie szybko i sprawnie zapoznać się z tym, co zostało wdrożone.

  • Obsługa – Jeśli w firmie klienta nie znajduje się dział IT, który mógłby dbać o wdrożony przez nas system, możemy zaoferować jego całościową obsługę, w ramach której regularnie monitorujemy oraz aktualizujemy system i dbamy o utrzymanie jego funkcjonalności, aby nie uległ awarii i przestarzeniu.

 

Dowiedz się więcej

 

  • Wsparcie – Jeśli w firmie klienta znajduje się dział IT, który będzie obsługiwał wdrożony przez nas system, ale potrzebuje naszego wsparcia, oferujemy doradztwo i pomoc w razie pytań i problemów. Usługę tą w zależności od potrzeb świadczymy na różnym poziomie zaawansowania i w różnym wymiarze godzin.

 

Dowiedz się więcej

Rozwiązania IT dla biznesu

Czym się możemy zająć?

Podstawowe elementy większości wykonywanych przez nas wdrożeń.

Konfiguracja

Zajmujemy się prawidłową konfiguracją każdego zainstalowanego przez nas urządzenia czy oprogramowania zgodnie z przygotowanym projektem technicznym.

Urządzenia sieciowe

Zajmujemy się konfiguracją czy wymianą urządzeń sieciowych np. przełączników, firewalli, punktów dostępowych WiFi.

Klastry wysokiej dostępności

Uruchamiamy systemy serwerowe, w których serwery współpracują razem w klastrach wysokiej dostępności, aby w razie awarii któregokolwiek z nich zapewnić ciągłość działania świadczonych usług bez przerwy lub z minimalną przerwą, nawet w sytuacji awaryjnej.

Montaż urządzeń

Wykonujemy dokładny i precyzyjny fizyczny montaż urządzeń, zapewniając pełną funkcjonalność oraz niezawodność całego systemu.

Integracja

Zajmujemy się integracją, czyli łączeniem różnych systemów, aplikacji lub komponentów informatycznych w celu umożliwienia efektywnej komunikacji i współpracy między nimi. Na przykład możemy zintegrować firmowe Active Directory z chmurą Microsoft 365.

Instalacja oprogramowań

Podczas każdego wdrożenia zajmujemy się całościową instalacją i konfiguracją oprogramowań. Najczęstsze z nich to np. Active Directory, DFS, DHCP, WSUS, DNS, RDS czy SQL

Migracja

Jeśli istnieje taka potrzeba wykonujemy migracje różnych rodzajów danych, np. serwerów plików, maszyn wirtualnych, baz danych, systemów pocztowych, serwerów fizycznych na wirtualne, danych ze starych macierzy na nowe.

Dokumentacja

Po zakończeniu wdrożenia przygotowujemy dokumentację techniczną, w której znajdują się informacje o tym, jak każdy element został uruchomiony. Dzięki szczegółowej dokumentacji, każda osoba posiadająca umiejętności obsługi takiego systemu, będzie w stanie szybko i sprawnie zapoznać się z tym, co zostało wdrożone.

Jeśli potrzebujesz dopasowanego rozwiązania IT dla biznesu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń lub wypełnij formularz, a my postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej!


Scroll to Top