disaster recovery

Replikacja danych

Replikacja danych, czyli Disaster Recovery zadba o przywracalność systemów i ciągłość pracy twojej firmy nawet po poważnej awarii.

Replikacja danych

Dlaczego Replikacja danych to dobry pomysł?

Sprawdź czy rozwiązanie Disaster Recovery jest dla ciebie!

Ciągłość działania

Dzięki replikacji, system jest dostępny nawet w przypadku awarii jednego z serwerów. Jeśli któryś z nich przestaje działać, inne repliki przejmują jego obowiązki, zapewniając ciągłość działania. Jest to niezwykle istotne w przypadku aplikacji, które obsługują ważne procesy biznesowe lub transakcje online i nie możemy dopuścić do przerw w funkcjonowaniu firmy.

Gotowość w razie awarii

Dzięki regularnemu kopiowaniu danych na replikowany serwer, firma ma możliwość szybkiego dostępu do aktualnych kopii zapasowych, które są już gotowe do działania. Nie ma potrzeby szukania odpowiedniego urządzenia w przypadku awarii, które byłoby w stanie odtworzyć te kopie. Zreplikowany system umożliwia natychmiastowe przejście do działania w sytuacji awaryjnej.

Skalowalność

Replikacja umożliwia skalowanie systemów w zależności od potrzeb. Dodawanie replik pozwala na zwiększenie mocy obliczeniowej, przepustowości czy przestrzeni dyskowej. Dzięki temu system może rosnąć wraz z obciążeniem, zapewniając wysoką wydajność. Ta elastyczność pozwala nam dostosować infrastrukturę do bieżących wymagań, optymalizując działanie systemów.

Schemat działania Replikacji danych

Główny serwer Hyper-V uruchamiający serwery wirtualne w firmie (VM - Virtual Server), umożliwia stałe przesyłanie danych na zapasowy serwer Hyper-V i tworzenie replik wybranych maszyn wirtualnych.

Dzięki temu rozwiązaniu repliki są gotowe do działania i posiadają wszystko, co potrzebne do przejęcia obowiązków oryginalnych maszyn wirtualnych jeśli te ulegną awarii.

Schemat działania Replikacji Maszyn Wirtualnych Hyper-V

Skontaktuj się z nami

Replikacja danych, to wysoki poziom bezpieczeństwa i gwarancja ciągłości pracy w przypadku niespodziewanej awarii.

Scroll to Top