...

Aktualności

Migracja poczty StatSoft Polska do chmury Microsoft 365

Pomyślnie zakończona migracja systemu pocztowego StatSoft Polska do chmury Microsoft 365 12 listopada 2023 Ostatni projekt związany z przeniesieniem poczty z dotychczasowego serwera do środowiska chmurowego Microsoft 365 dla firmy StatSoft Polska zakończył się pełnym sukcesem! Proces ten obejmował nie tylko migrację skrzynek pocztowych, ale również rekonfigurację kont użytkowników w lokalnym Active Directory. Następnym krokiem była …

Migracja poczty StatSoft Polska do chmury Microsoft 365 Read More »

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.